Category: Uncategorized

Livonian Chronicle of Henry (LAT / EST)

Livonian Chronicle of Henry: Heinrici chronicon Livoniae. (EST: Henriku Liivimaa kroonika). (1982). Tarvel, Enn (edit.); Kleis, R. (transl.). Publisher: Tallinn, Eesti Raamat.  Read the chronicle...

Read More

Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa.

Konsa, M.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Vassiljev, J. (2009). Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia,...

Read More

The story of one noble family. Tuulingumäe tarand-grave at Tõnija. (EST)

Mägi, M. (1999). The story of one noble family. Tuulingumäe tarand-grave at Tõnija. (EST: Ühe ülikupere lugu. Tuulingumäe tarandkalme Tõnijal). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1997–1998...

Read More

Archival materials of Saaremaa at the Danish National Archive and their use. (EST)

Helk, V. (1995). Archival materials of Saaremaa at the Danish National Archive and their use. (EST: Saaremaa arhiivimaterjalidest Taani Riigiarhiivis ja nende kasutamisest).  Saaremaa Muuseum,...

Read More

Scandinavian Late Viking Age Art Styles as a Part of the Visual Display of Warriors in 11th Century Estonia.

Jets, I. (2012). Scandinavian Late Viking Age Art Styles as a Part of the Visual Display of Warriors in 11th Century Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 16 (2), 118−139....

Read More

Traceless death. Missing burials in Bronze and Iron Age Estonia.

Lang, Valter (2011). Traceless death. Missing burials in Bronze and Iron Age Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 15, 2, 109−129. Read the article: here....

Read More

Archaeologists find rare gold bracelet in Saaremaa

Vahtla, A (editor). (2019). Archaeologists find rare gold bracelet in Saaremaa. – ERR. Read the article: here....

Read More

Entrepreneur donates €500,000 to support research into Saaremaa’s history

Wright, H (editor). (2020). Entrepreneur donates €500,000 to support research into Saaremaa’s history. – ERR. Read the news: here.  ...

Read More

Saaremaa in the Viking Age.

Marika Mägi. (2021) Saaremaa in the Viking Age.  – Mo Saaremaa.  Read the news (EST): here.  ...

Read More

The archaeological research of Osiliana is focused on the 13th century.

Mehis Tulk (toim). (2021). The archaeological research of Osiliana is focused on the 13th century. (EST: Osiliana arheoloogiauuringud keskenduvad 13. sajandile.) – Saarte...

Read More