Meie missioon

Sihtasutus Osiliana missiooniks on uurida teaduspõhiselt esiajaloolisi ja keskaegseid arheoloogilisi ning ajaloolisi Saaremaaga seotud muistiseid. Siia hulka loetakse ka Muhumaa ning muud ümbritsevad väikesaared (nt Vilsandi, Abruka).


Teadustöö tarvis luuakse Saaremaa leidude andmebaas, milles antakse ülevaade siinsest arheoloogilisest ainesest, eri esemetüüpidest, kohalikust ja imporditud materiaalsest kultuurist.

Käevõru Karja kalmistult
2.7. Pöide_maalinn

Pöide ehk Kahutsi ringvall-linnus on kõige põhjalikumalt uuritud maalinn Saaremaal. Kaevamistööde aruanded, aastatest 1990 ning 1991-1992,  on koos jooniste ja fotomaterjaliga leitavad allolevalt lingilt.

LEPNA2

Lepna surnumaja on kultuslik hoone, millel oli oluline osa surnute ehk esivanematega seotud kollektiivsetes riitustes. Lisaks funktsioonile, teeb selle erandlikuks ohtrad hõbedaleiud 5. – 6. sajandist ehk rahvasterännuajast, mis on Eestis muidu üsna leiuvaene periood.

Kaali järve ja seda ümbritsevalt kultuurmaastikult võib leida inimtegevuse jälgi juba pronksiajast saati. Meteoriidikraater on pakkunud palju ainest müütilistele lugudele, ent millest kõnelevad meile Kaali kandist leitud arheoloogilised leiud?

Artiklis Political Centres or Nodal Points in Trade Networks? Estonian Hillforts Before and After the Thirteenth-century Conquest, on lähemalt uuritud Eesti linnuste funktsiooni poliitilisel ja kaubanduslikul maastikul 13. sajandi vallutuste eelsel- ja järgsel perioodil. 

Monograafias At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD, on võetud vaatluse alla muinasaja lõpu ja keskaja alguse sajandid Saaremaal ja Muhus. Lähtealuseks on kalmed koos neis leiduvate panustega, mida on analüüsitud koos ülejäänud arheoloogilise ainese ning kirjalike allikatega laiemas rahvusvahelises kontekstis.

Saaremaa leidude andmebaas on valmimisel

13.  juulil avas SA Osiliana näituse “Silmast silma keskaegse saarlasega” (fotogalerii all) koostöös Postimehe Noor-Eesti teadusgranti ja Saaremaa muuseumiga, mis keskendub ajajärgule Saaremaa ajaloost, mis seni on jäänud ehk mõneti varju. 
 

Näituse tarvis tegime koostööd väga paljude erinevate uurijatega nii Eestist kui ka välismaalt (Rootsi, Leedu, Saksamaa) ning kombineerisime teadmisi vana DNA, arhiiviallikate, arheoloogia ja osteoloogia ning paljude muude uurimisalade vallast, et edasi anda võimalikult mitmekülgne pilt keskaegsetest saarlastest. 

 

Suur tänu Kristjan Rahule, meeskonnale ja toetajatele ning kõigile, kes avamispäevale kohale tulid ja meiega paar sõna juttu puhusid!

Koostöö

Kõik kohalikud ja välissaarlased 
&
Saaremaa ajaloost huvitunud

Meie koostööpartnerid

Kõik SA Osiliana tegevuse käigus saadud või neile üle antud arheoloogilised leiud konserveeritakse ja korrastatakse SA Osiliana kuludega ning antakse üle Saaremaa Muuseumile.

 

SA Osiliana poolt kogutud teated ja kirjutatud aruanded edastatakse ka Muinsuskaitseametile. Aruanded laekuvad lisaks Muinsuskaitseametile ka Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu arhiivi ning Saaremaa Muuseumi arhiivi. 

 

SA Osiliana poolt registreeritud muistised antakse muinsuskaitse alla võtmiseks üle Muinsuskaitseametile.

Dokumendid

Kontakt

Võta meiega ühendust

Kirjuta meile    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.