Meie missioon

Sihtasutus Osiliana missiooniks on uurida teaduspõhiselt esiajaloolisi ja keskaegseid arheoloogilisi ning ajaloolisi Saaremaaga seotud muistiseid. Siia hulka loetakse ka Muhumaa ning muud ümbritsevad väikesaared (nt Vilsandi, Abruka).


Teadustöö tarvis luuakse Saaremaa leidude andmebaas, milles antakse ülevaade siinsest arheoloogilisest ainesest, eri esemetüüpidest, kohalikust ja imporditud materiaalsest kultuurist.

Käevõru Karja kalmistult
2.7. Pöide_maalinn

Pöide ehk Kahutsi ringvall-linnus on kõige põhjalikumalt uuritud maalinn Saaremaal. Kaevamistööde aruanded, aastatest 1990 ning 1991-1992,  on koos jooniste ja fotomaterjaliga leitavad allolevalt lingilt.

LEPNA2

Lepna surnumaja on kultuslik hoone, millel oli oluline osa surnute ehk esivanematega seotud kollektiivsetes riitustes. Lisaks funktsioonile, teeb selle erandlikuks ohtrad hõbedaleiud 5. – 6. sajandist ehk rahvasterännuajast, mis on Eestis muidu üsna leiuvaene periood.

Kaali järve ja seda ümbritsevalt kultuurmaastikult võib leida inimtegevuse jälgi juba pronksiajast saati. Meteoriidikraater on pakkunud palju ainest müütilistele lugudele, ent millest kõnelevad meile Kaali kandist leitud arheoloogilised leiud?

Artiklis Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma on antud ülevaade 2021-2022 tehtud georadari uuringutest kolmel Saaremaa maalinnal ehk Valjalas, Pöides ja Kaarmas.

1891. aastal avaldas Jean Baptiste Holzmayer, estofiil ja Saaremaa Uurimise Seltsi ehk Saaremaa Muuseumi eelkäija asutaja, oma uurimuse Pöide foogti kohta: Die Ordensvogtei Poida. 

2023. aasta arheoloogiliste välitööde kohta tehtud näitus on jõudnud Saaremaale!

 

Mingem kaegem üle, mis vilju meie suvised kaevamised kandsid!

Tänavusel Viikingite Talvetrallil osalesid ka mitu osiliaanlast: Janek Ojasaar, Karin Rannaäär ja Edvards Puciriuss.

 

Janek ning Karin tegid ettekande: “Saarlaste muistsed keskused: Valjala” ning Edvards osales Viikingite küla püsinäituse tutvustamises.

16-18.02.2024 toimub Viikingite külas Viikingite Talvetrall, kus astuvad üles ka osiliaanlased!

 

16.02 osaleb Edvards Puciriuss Viikingite küla näituse tutvustamisel ning 17.02 peavad Janek Ojasaar ning Karin Rannaäär ettekande: “Saarlaste muistsed keskused: Valjala.”

 

Koostöö

Kõik kohalikud ja välissaarlased 
&
Saaremaa ajaloost huvitunud

Meie koostööpartnerid

Kõik SA Osiliana tegevuse käigus saadud või neile üle antud arheoloogilised leiud konserveeritakse ja korrastatakse SA Osiliana kuludega ning antakse üle Saaremaa Muuseumile.

 

SA Osiliana poolt kogutud teated ja kirjutatud aruanded edastatakse ka Muinsuskaitseametile. Aruanded laekuvad lisaks Muinsuskaitseametile ka Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu arhiivi ning Saaremaa Muuseumi arhiivi. 

 

SA Osiliana poolt registreeritud muistised antakse muinsuskaitse alla võtmiseks üle Muinsuskaitseametile.

Dokumendid

Kontakt

Võta meiega ühendust

Kirjuta meile    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.