Author: Piia Sandrak

Hostages in the Baltic Crusades, Wars of Conquest and Cultural Exchange during the 12th and 13th Centuries

Kaljusaar, Kristjan. (2015). Hostages in the Baltic Crusades, Wars of Conquest and Cultural Exchange during the 12th and 13th Centuries. (EST: Pantvangid ning Läänemere ristiretked, vallutussõjad...

Read More

Kaali: the legends and the findings

Lõugas, V. (1979). Kaali: the legends and the findings. (EST: Kaali: legendid ja leiud.) – Horisont, 9, 13-17. Read the article (EST): here....

Read More

1979

Lõugas, V. (1979). Kaali: the legends and the findings. (EST: Kaali: legendid ja leiud.) – Horisont, 9, 13-17. Read the article (EST): here....

Read More

Gieselers

Tiik, Leo. (1974). Gieselers. (EST: Giiselerid ja giiselraha.) – Keel ja Kirjandus, 3, lk 167-171. Read the article (EST): here. ...

Read More

1974

Tiik, Leo. (1974). Gieselers. (EST: Giiselerid ja giiselraha.) – Keel ja Kirjandus, 3, lk 167-171. Read the article (EST): here. ...

Read More

Bone artefacts at Latest Iron Age hillforts: on the basis of finds from Lõhavere, Soontagana, Varbola and Valjala

Luik, H. (2004). Bone artefacts at Latest Iron Age hillforts: on the basis of finds from Lõhavere, Soontagana, Varbola and Valjala. (EST: Luuesemed hilisrauaaja linnamägedel Lõhavere, Soontagana,...

Read More

Decorative pins of the merovingian and viking ages in Estonia: foreign and local.

Mägi, M. (1997). Eesti merovingi- ja viikingiaegsed rinnanõelad – võõrapärased ja omad. Estonian Journal of Archaeology, 1, 26−83. Loe artiklit: siin....

Read More

Viltina materials

Mägi, M. (2008). Facing the sea. In: Lilja, S. (Ed.). Leva vid Östersjöns kust. En antologi om naturförutsätningar och resursutnyttjande pa bada sidorav Östersjön ca 800-1800. (82−103)....

Read More

Viidumäe materials

Mägi, M. (2020). Probable stone grave burials of Upsi and Surnuaiamäe around Viidumäe area. (EST: Upsi ja Surnuaiamäe arvatavad kivikalmed Viidumäe ümbruses. Saaremaa vald, endine Kihelkonna...

Read More

Tornimäe harbour site materials

Luik, H.; Maldre, L. (2020). Animal Bones and Bone Artefacts from the Viking Age Site of Tornimäe in Saaremaa. Archaeologia Lituana, 21, 41−58. DOI: 10.15388/ArchLit.2019.21.3. Read the article:...

Read More