Viidumäe materials

Mägi, M. (2020). Probable stone grave burials of Upsi and Surnuaiamäe around Viidumäe area. (EST: Upsi ja Surnuaiamäe arvatavad kivikalmed Viidumäe ümbruses. Saaremaa vald, endine Kihelkonna kihelkond ja vald, Saaremaa). Report on archaeological excavations. Tallinna University, Institute of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History.

Read the report (EST): here.

Niinesalu, M. (2020).  Osteological Analysis of Commingled and Fragmented Human Remains: Two Case Studies From 6th – 9th-century Saaremaa, Estonia (Segatud ja fragmentaarsete luude osteoloogiline analüüs: kaks juhtumuuringut 6.-9. sajandi Saaremaalt). Marge Konsa; Marika Mägi; Raili Allmäe (juh). Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut.

Read the MA thesis: here.

Mägi, M.; Riiel-Mürk, R.; Jets, I. (2016). Archaeological fieldwork at Viidumäe cult site. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2015, 89−96.  

Read the article: here.

Mägi, M. (2016/2020). Sacrificial site of Mäepea at Viidumäe. Report of inspection and pilot excavations, 2015-2016 (EST: Viidumäe Mäepea ohverdamiskoht. Inspektsiooni ja proovikaevamiste aruanne 2015-2016. Mäebe küla, Saaremaa vald, Saaremaa end. Kihelkonna kihelkond). Tallinn University, TÜHI, Institute of History, Archaeology and Art History.

Read the report (EST): here.

Jets, I., Mägi, M. (2015). Local shape, foreign decoration. Shared cultural values in dress pins from the Viidumäe sacrificial site on Saaremaa. Fornvännen. Journal of Swedish antiquarian research, 110 (4), 257−266.

Read the article: here.

Mägi, M.; Jets, I.; Riiel, R.; Allmäe, R.; Limbo-Simovart, J. (2015). Pre-Viking and early Viking Age sacrifical place at Viidumäe, eastern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 153−162. 

Read the article: here.

Two articles (EST):

  1. Mägi, M. (2014). The start of Viking age in Saaremaa. Where were prehistorical islanders buried? (EST: Viikingiaja algus Saaremaal. Kuhu maeti muistsed saarlased?) Saarte Hääl (10−10). (11.10.2014).
  2.  follow-up article, Marika, M. (2014). The start of Viking age in Saaremaa. Were there human sacrifices? (EST: Viikingiaja algus Saaremaal. Kas inimesi ohverdati?) Saarte Hääl (10−10). (18.10.2014). 

Read the articles: here

Mägi, M. (2014/2020). Sacrificial site of Mäepea at Viidumäe. Expert evaluation, report of inspection and pilot excavations. (EST: Viidumäe Mäepea ohverdamiskoht. Eksperthinnang, inspektsiooni ja proovikaevamiste aruanne. Mäebe küla, Saaremaa vald, Saaremaa end. Kihelkonna kihelkond). Tallinn University, TÜHI, Institute of History, Archaeology and Art History.

Read the report (EST): here.

Comments are closed.