Category: 2003

Estonia in 1200 AD

Mägi, M. (ed). (2003). Estonia in 1200 AD. (EST: Eesti aastal 1200). Publishing house: Argo. Read the book (EST): here....

Read More

The formation of the archival collection of Saaremaa Museum. (EST)

Püüa, G. (2003). The formation of the archival collection of Saaremaa Museum. (EST: Saaremaa muuseumi arheoloogilise kogu kujunemine). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2001–2002 (43-65)....

Read More

A few problems regarding the construction history of the Valjala and Kaarma churches. (EST)

Alttoa, K. (2003). A Few Problems Regarding the Construction History of the Valjala and Kaarma Churches. (EST: Mõningaid Valjala ja Kaarma kiriku ehitusloo probleeme). Saaremaa Muuseum,...

Read More

2003

Mägi, M. (2003). Kaali and Cultural Landscape. The Echo of the Meteorite Hit in Archaeology and Folklore. (EST: Kaali ja kultuurmaastik. Meoteoriiditabamuse kajastusi arheoloogias ja folklooris.)...

Read More