Tag: aita kustin

About the excavation of underground uncremated burial site of Loona in Kihelkonna parish. (EST)

Kustin, A. (1959). About the excavation of underground uncremated burial site of Loona at Kihelkonna parish in 1956-1959. (EST: Kihelkonna Loona maa-aluse laibakalmistu kaevamisest 1956.-1959.a.)...

Read More

Stone circle graves in Kurevere at Saaremaa.

Kustin, A. (1966). Stone circle grave in Kurevere at Saaremaa. (EST: Kiviringkalme Kureveres Saaremaal.) Moora, H.; Selirand, J. (toim). Pronksiajast varase feodalismini. Uurimusi Baltimaade ja...

Read More

The historical sites of Saaremaa and Muhu from the start of feudalism. (EST)

Kustin, A. (1962). The historical sites of Saaremaa and Muhu from the start of feudalism (from the 11th century until the start of the 13th century). (EST: Saaremaa ja Muhu muistised feodalismi...

Read More

The Ancient Strongholds of Saaremaa.

Kustin, A. (1959). The ancient strongholds of Saaremaa. (EST: “Saaremaa muistsed linnused.”). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised VIII köide, Ühiskonnateaduste seeria, 1959, nr 1,...

Read More