Tag: valjala

Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma

Mägi, M.; Tõnisson, H.; Harjo, O. (2023).Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma. Arheoloogilised välitööd...

Read More

Bone artefacts at Latest Iron Age hillforts: on the basis of finds from Lõhavere, Soontagana, Varbola and Valjala

Luik, H. (2004). Bone artefacts at Latest Iron Age hillforts: on the basis of finds from Lõhavere, Soontagana, Varbola and Valjala. (EST: Luuesemed hilisrauaaja linnamägedel Lõhavere, Soontagana,...

Read More

The Ancient Strongholds of Saaremaa.

Kustin, A. (1959). The ancient strongholds of Saaremaa. (EST: “Saaremaa muistsed linnused.”). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised VIII köide, Ühiskonnateaduste seeria, 1959, nr 1,...

Read More

A few problems regarding the construction history of the Valjala and Kaarma churches. (EST)

Alttoa, K. (2003). A Few Problems Regarding the Construction History of the Valjala and Kaarma Churches. (EST: Mõningaid Valjala ja Kaarma kiriku ehitusloo probleeme). Saaremaa Muuseum,...

Read More

Before the hill fort of Valjala was built Landing places and graves along the Lõve River in Saaremaa

Mägi, M. (2020). Before the hill fort of Valjala was built. Landing places and graves along the Lõve River in Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia,...

Read More

Early Christian burials at Valjala churchyard, Saaremaa

Mägi, M.; Malve, M. & Toome, T. (2019). Early Christian burials at Valjala churchyard, Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2018, 93−118. Read the article: here....

Read More

Late Viking Age burial place and ritual deposits at Lööne, Saaremaa.

Mägi, M. (2019). Late Viking Age burial place and ritual deposits at Lööne, Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2018, 69−78. Read the article: here....

Read More

Valjala hillfort

The first C14 results of Valjala hillfort are here! Though quite surprising, they are quite telling together with the rest of the found artifacts. The area inside the hillfort and the area between...

Read More