Tag: viking age

Decorative pins of the merovingian and viking ages in Estonia: foreign and local.

Mägi, M. (1997). Eesti merovingi- ja viikingiaegsed rinnanõelad – võõrapärased ja omad. Estonian Journal of Archaeology, 1, 26−83. Loe artiklit: siin....

Read More

The research of Salme boat burial unique in Europe is filled with mysteriums. (EST)

Ojamets, I.; Hariik, Airika. (2020). The research of Salme boat burial unique in Europe is filled with mysteriums. (EST: Euroopas ainulaadse Salme laevamatuse uuringud on täis müsteeriume.) ERR,...

Read More

Firing the Salme incendiary arrow. (EST)

Saage, R.; Kiilmann, K.; (2014). Firing the Salme incendiary arrow (EST: Salme süütenoolega süütamas). Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 42−44. Read the article (EST): here....

Read More

Animal Bones and Bone Artefacts from the Viking Age Site of Tornimäe in Saaremaa.

Luik, H.; Maldre, L. (2020). Animal Bones and Bone Artefacts from the Viking Age Site of Tornimäe in Saaremaa. Archaeologia Lituana, 21, 41−58. DOI: 10.15388/ArchLit.2019.21.3. Read the article:...

Read More

Rare viking age coin hoard at the Saaremaa Museum. (EST)

Leimus, I. (2005). Rare viking age coin hoard at the Saaremaa Museum. (EST: Haruldane viikingiaegne mündiaare Saaremaa Muuseumis). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (260−270)....

Read More

Scandinavian Late Viking Age Art Styles as a Part of the Visual Display of Warriors in 11th Century Estonia.

Jets, I. (2012). Scandinavian Late Viking Age Art Styles as a Part of the Visual Display of Warriors in 11th Century Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 16 (2), 118−139....

Read More

Late Viking Age burial place and ritual deposits at Lööne, Saaremaa.

Mägi, M. (2019). Late Viking Age burial place and ritual deposits at Lööne, Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2018, 69−78. Read the article: here....

Read More

Pre-Viking and early Viking Age sacrifical place at Viidumäe, eastern Saaremaa

Mägi, M.; Jets, I.; Riiel, R.; Allmäe, R.; Limbo-Simovart, J. (2015). Pre-Viking and early Viking Age sacrifical place at Viidumäe, eastern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis =...

Read More

Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament.

Mägi-Lõugas, M. (1994). Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament. (EST: Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament.) Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 43, 4...

Read More