Rubriik: Piila kalme

Piila kalme materjalid

Mägi, M.; Rudi, A. (1999). New Stone Circle Graves at Piila Cemetery, Saaremaa. In: Archeological fieldwork in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1998 (39−49). Tallinn:...

Read More

Piila kalme

Piila V kalme kiviring koos osaga VII kalme kiviringist. Kalmete vahel on näha paeplaatidest sillutis. Vaade kirdest. Keset Saaremaad Kaarma kihelkonnas asub Saaremaa kõige paremini teadaoleva...

Read More