Silt: aita kustin

Randvere kivikalmistu Saaremaal

Kustin, A. (1962). Randvere kivikalmistu Saaremaal. – Muistsed kalmed ja aarded. Arheoloogiline kogumik II. (toim.) Harri Moora.  Loe: siin...

Read More

Valjala maalinna kaevamistest anno 2023 & 1964

Augustis käis meil kaevamistel abiks Saarte Hääle ajakirjanik Martin Vesberg, kes kirjutas oma kogemustest väga meeleoluka ülevaate, mida saab lugeda: siin. Sarnaselt Martinile, kirjutasid Ly...

Read More

Aruanne Muhu Viira laibakalmistu kaevamisest 1962.a.

Kustin, A. (1964). Aruanne Muhu Viira laibakalmistu kaevamisest 1962.a. Tallinn, 19. veebruaril 1964.a.   Loe aruannet: siin....

Read More

Kihelkonna Loona maa-aluse laibakalmistu kaevamisest 1956.-1959.a.

Kustin, A. (1959). Kihelkonna Loona maa-aluse laibakalmistu kaevamisest 1956.-1959.a. 10. mail 1959.a.   Loe aruannet: siin....

Read More

Kiviringkalme Kureveres Saaremaal.

Kustin, A. (1966). Kiviringkalme Kureveres Saaremaal. Moora, H.; Selirand, J. (toim). Pronksiajast varase feodalismini. Uurimusi Baltimaade ja naaberalade ahreoloogiast. Tallinn: Eesti Raamat, lk...

Read More

Saaremaa ja Muhu muistised feodalismi tärkamise perioodist (11. sajandist kuni 13. sajandi alguseni).

Kustin, A. (1962). Saaremaa ja Muhu muistised feodalismi tärkamise perioodist (11. sajandist kuni 13. sajandialguseni). Dissertatsioon ajalooteaduste kandidaadi kraadi taotlemiseks. Eesti NSV...

Read More

Saaremaa muistsed linnused.

Kustin, A. (1959). Saaremaa muistsed linnused. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised VIII köide, Ühiskonnateaduste seeria, 1959, nr 1, 57-73.   Elektrooniline reproduktsioon. Tallinn:...

Read More

Kalmistu XIII-XIV sajandist Karjas, Saaremaal.

Kustin, A. (1958). Kalmistu XIII-XIV sajandist Karjas, Saaremaal. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised VII köide, Ühiskonnateaduste seeria, 1958, nr 1, 47-57.Elektrooniline reproduktsioon....

Read More