| 2012, Uurimistööd

2012

Jets, I. (2012). Scandinavian Late Viking Age Art Styles as a Part of the Visual Display of Warriors in 11th Century Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 16 (2), 118−139. DOI: 10.3176/arch.2012.2.02.

Loe artiklit: siin.

Saage, R. (2012). Saaremaa sepad tundsid oma kunsti. Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 4−7.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.