| Research, 2015

2015

Mägi, M. (2015). Saaremaa – the prehistorical and medieval Kure island (Kuresaar). (EST: Saaremaa – muinas- ja keskaegne Kuresaar.) Adamson, A.; Põltsam-Jürjo, I.; Leimus, I.; Kesküla, K.; Mägi, M.; Oja, T. (2015). Kuressaare vanem ajalugu. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.

Read the chapter (EST): here.

Mägi, M.; Allmäe, R.; Riiel, R.; Karro, K.; Limbo-Simovart, J. (2015). Archaeological excavations at Bronze Age grave and 6th – 10th century cult site at Saunamäe, Tõnija-Põlluküla, southern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 79−96.

Read the article: here

Comments are closed.