Silt: muinasaeg

Eesti aastal 1200

Mägi, M. (toim). (2003). Eesti aastal 1200. Kirjastus: Argo. Loe raamatut: siin....

Read More

Pre-Christian maritime societies in the Eastern Baltic.

Mägi, M. (2018). Pre-Christian maritime societies in the Eastern Baltic. Revue d’Histoire Nordique = Nordic Historical Review, 26, 27−48. Loe artiklit: siin....

Read More

Societies East and West of the Baltic Sea: prehistoric culture contacts revisited.

Mägi, M. (2017). Societies East and West of the Baltic Sea: prehistoric culture contacts revisited. In: Callmer, J,: Gustin, I. & Roslund, M. (Ed.). Identity Formation and Diversity in the Early...

Read More

Saaremaa – muinas- ja keskaegne Kuresaar.

Mägi, M. (2015). Saaremaa – muinas- ja keskaegne Kuresaar. Adamson, A.; Põltsam-Jürjo, I.; Leimus, I.; Kesküla, K.; Mägi, M.; Oja, T. (2015). Kuressaare vanem ajalugu. Tallinn: Tallinna...

Read More

Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil.

Mägi, M. (2002). Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil. Keskus – tagamaa – ääreala....

Read More

Saaremaa muinasaeg 600-1227.

Mägi, M. (2007). Saaremaa muinasaeg 600­-1227. Tarvel, E. (Toim.). Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. (55−76). Koolibri. Loe peatükki: siin. ...

Read More

Saaremaa muinasaeg 1500 e. Kr. – 600 p. Kr.

Mägi, M. (2007). Saaremaa muinasaeg 1500 e.Kr. ­ – 600 p.Kr. Tarvel, E. (Toim.). Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. (37−54). Koolibri. Loe peatükki: siin....

Read More

At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD.

Mägi, M. (2002). At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD. Tallinn: Ajaloo Instituut, Tallinn/Center of Baltic...

Read More