| 2002, Uurimistööd

Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil.

Mägi, M. (2002). Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil. Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis (169−232). Tallinn; Tartu: TA Kirjastus. (Muinasaja teadus; 11).

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.