| 2002, Uurimistööd

2002

Mägi, M. (2002). At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD. Tallinn: Ajaloo Instituut, Tallinn/Center of Baltic Studies, Gotland.

Loe kogu teost: siin.

Arheoloogiliste kaevamiste joonised on leitavad: siin.

Mägi, M. (2002). Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil. Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis (169−232). Tallinn; Tartu: TA Kirjastus. (Muinasaja teadus; 11).

Loe uurimust: siin.

Mägi, M. (2002). Archaeological fieldwork around Tõnija and Rõõsa on Southern Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2002 (56−64).  Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.