| 2007, Uurimistööd

2007

Marika Mägi laiahaardeline uurimus “Saaremaa muinasaeg 1500 e. Kr. – 600 p. Kr.”  ilmus 2007. aastal kogumikus “Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur.” (toim. E. Tarvel).

Loe peatükki: siin.

Peatükk “Saaremaa muinasaeg 600-1227.” avab eelviikingi- ja viikingiaega. Ilmunud 2007. aastal kogumikus “Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur.” (toim. E. Tarvel). 

Loe peatükki: siin

Mägi, M. (2007). Collectivity versus individuality: the warrior ideology of Iron Age burial rites on Saaremaa. Archaeologia BALTICA, 8, 263−272.

Loe artiklit: siin.

Lang, V. (2007). Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Elektrooniline reproduktsioon. Tallinn: Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

Loe teost: siin

Tarvel, E. (2007). Kolme Saaremaa linna nimest. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2005–2006 (3−16). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Russow, E.; Pärn, A. (2007). Kaarma pastoraat – kas Saaremaa vanim kivihoone? Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2005–2006 (30−53). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.