| 1994, Uurimistööd

Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament.

Mägi-Lõugas, M. (1994). Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament. Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 43, 4 (465-484).

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.