| Research, 1976

1976

Voolmaa, A. (1976). The specialty of West-Estonian folk costumes. (EST: Lääne-Eesti saarte rahvarõivaste omapärast.) Etnograafia Muuseumi Aastaraamat XXIX, Tallinn.

Read the article: here.

 

Tiik, L. (1976). New Additions to the Research of Farmhouses of Saaremaa. (EST: Lisandeid Saaremaa taluehitiste uurimise alalt.) Etnograafia Muuseumi Aastaraamat XXIX, Tallinn.

Read the article (EST), summary in RUS p. 187: here.

Comments are closed.