| Research, 2007

Prehistory on Saaremaa 1500 BC – 600 AD.

Mägi, M. (2007). Prehistory on Saaremaa 1500 BC – 600 AD. (In Estonian: Saaremaa muinasaeg 600­-1227.) Tarvel, E. (Toim.). Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. (55−76). Koolibri. 

Read the chapter (EST): here.

Comments are closed.