| 2015, Research

Saaremaa – the prehistorical and medieval Kure island (Kuresaar). (EST)

Mägi, M. (2015). Saaremaa – the prehistorical and medieval Kure island (Kuresaar). (EST: Saaremaa – muinas- ja keskaegne Kuresaar.) Adamson, A.; Põltsam-Jürjo, I.; Leimus, I.; Kesküla, K.; Mägi, M.; Oja, T. (2015). Kuressaare vanem ajalugu. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.

Read the chapter (EST): here.

Comments are closed.