| 2003, Uurimistööd

Kaali ja kultuurmaastik. Meoteoriiditabamuse kajastusi arheoloogias ja folklooris.

Mägi, M. (2003). Kaali ja kultuurmaastik. Meoteoriiditabamuse kajastusi arheoloogias ja folklooris. Tallinn. 

Kirjutis oli algselt mõeldud ühe osana Kaali-teemalisest CD-Romist, millel lisaks arheoloogiamälestistele ja folkloorile pidid kajastatuma ka loodusteaduslikud uurimused. Ülevaate
kirjutamine toimus 2003. aastal projekti “Kultuur 2000. Euroopa Kultuurirajad” (EPCL) raames Muinsuskaitseameti tellimusel. Kuna CD-Romist pole senimaani asja saanud, on selle arheoloogia- ja ajaloo osa tehtud siinkohal Muinsuskaitseameti loal eraldi kättesaadavaks. Väikeseid täiendusi on tekstis tehtud 2005. aastal.

Loe kogu teksti: siin.

Comments are closed.