Osteological Analysis of Commingled and Fragmented Human Remains: Two Case Studies From 6th – 9th-century Saaremaa, Estonia.

Niinesalu, M. (2020).  Osteological Analysis of Commingled and Fragmented Human Remains: Two Case Studies From 6th – 9th-century Saaremaa, Estonia (Segatud ja fragmentaarsete luude osteoloogiline analüüs: kaks juhtumuuringut 6.-9. sajandi Saaremaalt). Marge Konsa; Marika Mägi; Raili Allmäe (juh). Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut.

Loe lõputööd: siin.

Comments are closed.