Pöide kirik

Pöide kiriku erinevad ehitusjärgud. Kuvatõmmis, dokfilm „Pöide, vaikiv tunnistaja“

Pöide kirik on üks Eesti vanimaid kivikirikuid, rajatud ilmselt 1230. aastatel. Nagu võib järeldada kahest massiivsest postiaugust, mis on tulnud välja praeguse kiriku kõrvalt kaevamistööde käigus, võis kivihoonele eelneda ka puukirik. Kivikirik rajati algselt romaani stiilis ja praegusest hoopis väiksemana. Üsna varsti peale esimese kiriku valmimist asuti seda etapiviisiliselt gooti stiilis ümber ehitama.

 

Kiriku külge 13. sajandi lõpus ehitatud torn kujutas endast ilmselt mõnedes dokumentides mainitud Pöide tornlinnust. Üldise arvamuse kohaselt rajas Liivimaa ordu 13. sajandi lõpupooles kiriku külge oma linnuse, mis koosnes kivitornist ja puitehitistest.

 

1343. aastal vallutasid saarlased kroonikate teatel Pöide linnuse ja lammutasid selle. Arheoloogiliste uuringute andmetel pole see ilmselt tõsi – mingil kujul eksisteeris ehitis kiriku küljes edasi ning on võimalik, et kindlustis ehitati üleni kivist alles uusaja algul (Kadakas, Kreem 2019).

 

Pöide kirik on Saaremaa teist kirikutega võrreldes silmatorkavalt suur, mis näib olevat selges korrelatsioonis Pöide linnusega, mis on samuti üks Saaremaa suurimaid. 1230. aastatel rajati kirik ilmselt kohalike ülikute eestvõtmisel ja toel. Muuhulgas viitavad sellele kirikus säilinud struktuurid, mees ja naine, kes ilmselt kujutavad endast kirikuehituse mingit osa doneerinud kohalikku ülikupaari. Naine on kujutatud silmatorkavate ehetega, mis markeerivad tema kohalikku päritolu, ning hoiab käes joogisarve. Mees on rõivastatud euroopalikult, nagu 13. sajandi ülikult oodata võibki.

 

Kohalike ülikute skulptuurid Pöide kirikus.

Comments are closed.