Salme laevmatuste materjalid

10. novembril esitleti Salme laevmatuste kataloogi ja ülevaadet välitöödest: The Salme Ship Burials: Two Eighth-Century Mass Graves on Saaremaa Island, Estonia. Fieldwork and Catalogue. 

Tutvu raamatu eessõna ning sisukorraga: siin.

Pildid esitlusest ning rohkem infot on leitav: siit.

The Salme Ship Burials: Two Eighth-Century Mass Graves on Saaremaa Island, Estonia. Fieldwork and Catalogue. (Ed. Lembi Lõugas, Heidi Luik). Archaeological Research Collection, Tallinn University, Tallinn 2023. 

6.–7. mail 2022 toimus rahvusvaheline konverents “Viikingid enne viikingeid”, mille toimumist toetas ka Osiliana ja kus Marika Mägi tegi ettekande 7.-9. sajandi Saaremaast. 

Saaremaa Muuseum on avaldanud videod kõigist ettekannetest, mis on nii eesti kui ka inglise keeles. 

Vaata ettekandeid järele: siit.

Price, D. T.; Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Price, N. (2020). Human remains, context, and place of origin for the Salme, Estonia, boat burials. Journal of Anthropological Archaeology, 58. DOI: 10.1016/j.jaa.2020.101149.

Loe artiklit: siin.

Luik, H.; Peets, J.; Ljungkvist, J.; Maldre, L.; Maldre, R.; Allmäe, R.; Muñoz-Rodríguez, M.; McGrath, K.; Speller, C.; Ashby, S. (2020). Antler combs from Salme ship burials: find context, origin, dating and manufacture. Estonian Journal of Archaeology, 24 (1), 3−44. DOI: 10.3176/arch.2020.1.01.

Loe artiklit: siin.

Sepp, A. (2020). Jüri Peets: “Suur võimalus on, et viikingiaja algus kolib Inglismaalt Saaremaale.” Saarte Hääl, 15.07.2020.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2020). Kes olid ikkagi Läänemere esimesed viikingid? Saarte Hääl, 01.08.2020.

Loe artiklit: siin.

Ojamets, I.; Hariik, Airika. (2020). Euroopas ainulaadse Salme laevamatuse uuringud on täis müsteeriume. ERR, Novaator,  24.07.2022.

Loe artiklit: siin.

Price, T. Douglas; Peets, Jüri; Allmäe, Raili; Maldre, Liina; Oras, Ester (2016). Isotopic proveniencing of the Salme ship burials in pre-Viking Age Estonia. Antiquity, 90 (352), 1022−1037. DOI: 10.15184/aqy.2016.106.

Loe artiklit: siin.

Saage, R.; Kiilmann, K.; (2014). Salme süütenoolega süütamas. Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 42−44.

Loe artiklit: siin.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Saage, R.; Tomek, T.; Lõugas, L. (2013). Research results of the Salme ship burials in 2011–2012. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012, 43−60.

Loe artiklit: siin.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L. (2011). Archaeological investigations of Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2010, 29−48.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 47-48): siin.

Maldre, L. (2011). Salme I paadi arheozooloogiline materjal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2009–2010 (30−47). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Konsa, M.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Vassiljev, J. (2009). Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2008, 53−64.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 64): siin.

Mäss, V. (2008). Salme laevaleiu ehitustehnoloogiline interpretatsioon. Eesti Meremuuseum.

Loe: siin.

Comments are closed.