Silt: uurimistööd

Uurimistööd autorite järgi

A Aaby, Bent Allmäe, Raili Alttoa, Kaur Ashby, Steven B Blumfeldt, Evald Bome, Helen E Eisen, Matthias Johann G Gwozdz, Raymond H Heinsalu, Atko Helk, Vello Holzmayer, Jean Baptiste J Jets, Indrek...

Read More

2017

Mägi, M. (2017). Societies East and West of the Baltic Sea: prehistoric culture contacts revisited. In: Callmer, J,: Gustin, I. & Roslund, M. (Ed.). Identity Formation and Diversity in the Early...

Read More

2015

Mägi, M. (2015). Saaremaa – muinas- ja keskaegne Kuresaar. Adamson, A.; Põltsam-Jürjo, I.; Leimus, I.; Kesküla, K.; Mägi, M.; Oja, T. (2015). Kuressaare vanem ajalugu. Tallinn: Tallinna...

Read More

2013

Mägi, M. (2013). Late prehistoric societies and burials in the Eastern Baltic. Archaeologia BALTICA, 19, 177−194. Loe artiklit: siin. Mägi, M. (2013). Corporate power structures as indicated in...

Read More

2011

Maldre, L. (2011). Salme I paadi arheozooloogiline materjal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2009–2010 (30−47). Kuressaare: Saaremaa Muuseum. Loe artiklit: siin. Peets, J.; Allmäe, R.;...

Read More

2006

Johanson, K. (2006). The contribution of stray finds for studying everyday practices – the example of stone axes. Estonian Journal of Archaeology, 10 (2), 99−131. Loe artiklit: siin. Mägi,...

Read More

2005

Bome, H.; Markus, K. (2005). Karja kirik – kõige väiksem “katedraal”. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 14 (4), 9−51. Loe artiklit: siin. Leimus, I....

Read More