| 2011, Uurimistööd

2011

Maldre, L. (2011). Salme I paadi arheozooloogiline materjal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2009–2010 (30−47). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L. (2011). Archaeological investigations of Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2010, 29−48.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 47-48): siin.

Alttoa, K. (2011). Püha kirikust, Kaarma käärkambrist ja Böömi meistritest Saaremaal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2009–2010 (48−62). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2011). Viking Age and early medieval Eastern Baltic between the West and the East. In: Imsen, S. (Ed.). Tax, tribute and tributary countries. (189−235). Trondheim: Tapir Academic Press. (Norgesveldet. Occasional Papers.).

Loe peatükki: siin.

Peets, J.; Valt, J. (2011).  Ühest rauaaja lõpu relvast Saaremaal, mandri-Eestis ja naaberpiirkondades. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2009–2010 (3−29). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Lang, V. (2011). Traceless death. Missing burials in Bronze and Iron Age Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 15, 2, 109−129.

Loe artiklit: siin.

Saage, R. (2011). Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus. Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö. 

Loe tööd: siin.

Comments are closed.