| 2005, Uurimistööd

2005

Bome, H.; Markus, K. (2005). Karja kirik – kõige väiksem “katedraal”. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 14 (4), 9−51.

Loe artiklit: siin.

Leimus, I. (2005). Haruldane viikingiaegne mündiaare Saaremaa Muuseumis. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (260−270). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2005). On the mutual relationship between late prehistoric Saaremaa and the Livs. In: Mäntylä, S. (Ed.). Rituals and relations. Studies on the Society and Material Culture of the Baltic Finns (187−206). Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. (Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Humaniora; 336).

Loe artiklit: siin.

Mägi, Marika (2005). Viking Age harbour site at Tornimäe, eastern Saaremaa. In: Arheoloogilised välitööd Eestis = Archaeological Fieldwork in Estonia (65−75). Tallinn: Muinsuskaitseamet.
 
Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2005). Mortuary houses in Iron Age Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 93−131.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2005). Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (3−34). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Kesküla, K. (2005). Mõnda Kuressaare linna kujunemisloost. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (97−126). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Soorsk, M. (2005). Saaremaa Muuseumi esemekogu kujunemisest. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (271−304). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.