| 2005

2005

Bome, H.; Markus, K. (2005). Karja church – the smallest ‘cathedral’. (EST: Karja kirik – kõige väiksem “katedraal”).  Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 14 (4), 9−51.

Read the ENG conclusion (p. 47-51): here.

Mägi, M. (2005). On the mutual relationship between late prehistoric Saaremaa and the Livs. In: Mäntylä, S. (Ed.). Rituals and relations. Studies on the Society and Material Culture of the Baltic Finns (187−206). Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. (Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Humaniora; 336).

Read the article: here.

Pärn, A., Russow, E. (2005). Kaarma parsonage in Saaremaa – a local nobleman’s manor or a fortified dwelling of a conqueror? In: Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. (49−70). Klaipėda: Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas: Klaipedos universit.

Read the article: here.

Leimus, I. (2005). Rare viking age coin hoard at the Saaremaa Museum. (EST: Haruldane viikingiaegne mündiaare Saaremaa Muuseumis). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (260−270). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Mägi, Marika (2005). Viking Age harbour site at Tornimäe, eastern Saaremaa. In: Arheoloogilised välitööd Eestis = Archaeological Fieldwork in Estonia (65−75). Tallinn: Muinsuskaitseamet.
 
Read the article: here.

Mägi, M. (2005). Mortuary houses in Iron Age Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 93−131.

Read the article: here.

Mägi, M. (2005). Stone graves and mortuary houses. The development of burial rites on Iron Age Saaremaa. (EST: Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal.) Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (3−34). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Soorsk, M. (2005). About the formation of the collection of objects of Saaremaa Museum. (EST: Saaremaa Muuseumi esemekogu kujunemisest). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (271−304). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Kesküla, K. (2005). About the formation of Kuressaare city. (EST: Mõnda Kuressaare linna kujunemisloost).  Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (97−126). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.