| Uncategorized

1999

Mägi, M.; Rudi, A. (1999). New Stone Circle Graves at Piila Cemetery, Saaremaa. In: Archeological fieldwork in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1998 (39−49). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi, M. (1999). The story of one noble family. Tuulingumäe tarand-grave at Tõnija. (EST: Ühe ülikupere lugu. Tuulingumäe tarandkalme Tõnijal). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1997–1998 (3−17). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.