Facing the Sea

Mägi, M. (2008). Facing the sea. In: Lilja, S. (Ed.). Leva vid Östersjöns kust. En antologi om naturförutsätningar och resursutnyttjande pa bada sidorav Östersjön ca 800-1800. (82−103). Södertörns Högskola.

Read the article: here

Comments are closed.