Piila grave materials

Mägi, M.; Rudi, A. (1999). New Stone Circle Graves at Piila Cemetery, Saaremaa. In: Archeological fieldwork in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1998 (39−49). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi, M.; Allmäe, R.; Maldre, L. (1998). Viking Age Graveyard at Piila, Saaremaa. Archeological fieldwork in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1997 (99 – 116). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Leimus, I. (2019). Small addition to the composition of Piila silver treasury from Kaarma. (EST: Väike lisandus Kaarma Piila hõbeaarde koosseisule.)
Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2017–2018 (60−67). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article: here.

Comments are closed.