Pöide materials

Püüa, G. (2020). Buildings archaeological surveys at Maasi Castle on North-East Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 163−176.

Read the article: here.

Kadakas, Villu; Kreem, Juhan (2019). Der Baukompex von Peude auf Ösel. Eine frühe Ordensburg mit einem Nachleben? Juhan Kreem. Das Leben im Ordenshaus (99−116). VDG. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; 81).

Read the article (GER): here.

Pao, B. (1997). The outline of the harbor of Maasilinn. (EST: Maasilinna sadama piirjooni). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1995–1996 (27−36). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1994). Excavations at Pöide Stronghold have been finished. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43/4, 390-392.

Read the article (RUS conclusion p. 392): here.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1994). Investigation of Ancient Monuments at Pöide 1991-1992. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43, 27-33.

Read the article (RUS conclusion p. 33): here.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1992-1993). Report of the 1992 Excavations of Pöide Stronghold. (EST: Pöide maalinna 1992. a. kaevamiste aruanne.)

Read the report (EST): here.

Lõugas, V. (1991). Investigation of Pöide (Kahutsi) Ancient Monuments. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Ühiskonnateadused, 40, 373-375.

Read the article (RUS conclusion p. 375): here.

Lõugas, V. (1990). Archaeological Excavations of Pöide (Kahutsi) Stronghold in 1990. (EST: Pöide (Kahutsi) maalinna arheoloogilised kaevamised 1990. a.)

Read the report (EST): here.

Kustin, A. (1959). The ancient strongholds of Saaremaa. (EST: “Saaremaa muistsed linnused.”). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised VIII köide, Ühiskonnateaduste seeria, 1959, nr 1, 57-73.

Electronical reproduction. Tallinn:  Research Library of Tallinn University.
 
Conclusion in Russian p. 72-73, in German p. 73.
 
Read the article: here.

Holzmayer, J. B. (1891). Die Ordensvogtei Poida. Publikationen des Vereins zur Kunde Ösels. Heft I. Arensburg.

Read (GER): here.

Comments are closed.