The historical monuments of Käku. Mapping of the monuments with archaeological and natural scientific methods.

Saage, R. (2011). The historical monuments of Käku. Mapping of the monuments with
archaeological and natural scientific methods (EST: Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus). Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö. 

Read the BA thesis (summary in ENG p. 44-45): here.

Comments are closed.