Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus.

Saage, Ragnar. (2011). Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus. Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö. 

Loe tööd: siin.

Comments are closed.