Tõnija

Mägi, M.; Allmäe, R.; Riiel, R.; Karro, K.; Limbo-Simovart, J. (2015). Archaeological excavations at Bronze Age grave and 6th – 10th century cult site at Saunamäe, Tõnija-Põlluküla, southern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 79−96.

Read the article: here

Mägi, M. (2002). Archaeological fieldwork around Tõnija and Rõõsa on Southern Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2002 (56−64).  Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi, M. (2001). Probable cult site beside the Tõnija tarand-grave on the Island of Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2000 (48−55). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi, M. (1999). The story of one noble family. Tuulingumäe tarand-grave at Tõnija. (EST: Ühe ülikupere lugu. Tuulingumäe tarandkalme Tõnijal). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1997–1998 (3−17). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Mägi, M. (1997). Excavations at Tõnija Tuulingumäe Tarand-Grave Will Be Continued. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1997 (94−98).  Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi-Lõugas, M. (1996). Archaeological Excavations at Tõnija Tuulingumäe, Saaremaa. In: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences = Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 45, 4 (427-433). Tallinn. 

Read the article: here.

Comments are closed.