Saunamäe materjalid

Mägi, M. (2014, 2020). Saunamäe kalme ja kultuskoht. Kaevamiste aruanne 2012-2014. Tallinna Ülikool. Kopenhaagen-Tallinn. 

Loe aruannet: siin

Mägi, M.; Allmäe, R.; Riiel, R.; Karro, K.; Limbo-Simovart, J. (2015). Archaeological excavations at Bronze Age grave and 6th – 10th century cult site at Saunamäe, Tõnija-Põlluküla, southern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 79−96.

Loe artiklit: siin

Siinkohal on ära toodud kaks artiklit:

  1. Mägi, M. (2014). Viikingiaja algus Saaremaal. Kuhu maeti muistsed saarlased? Saarte Hääl (10−10). (11.10.2014).
  2.  Jätku-artikkel, Marika, M. (2014). Viikingiaja algus Saaremaal. Kas inimesi ohverdati? Saarte Hääl (10−10). (18.10.2014). 

Loe artikleid: siin

Comments are closed.